Tour of Ecuador

Unser Reise in Ecudaor / our tour of Ecuador / nuestro ruta de Ecuador

Midad de Mundo - middle of earth - mitte der Erde

Quito- Baños - Alausi - Piñas - Zaruma (Goldgräber Städtchen) - Portovelo (gold digger town)

Cuenca - Riobamba

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •